Hole In One Club Slovakia Cup  2024

Turnaj pre registrovaných členov Hole In One Club Slovakia sa predbežne uskutoční
v utorok 15. októbra 2024 v Sedín Golf Resort. Neregistrovaní hráči sa môžu na turnaj prihlásiť ako hostia do kategórie "Čakateľ".

Prihlášky posielajte na e-mail: hio.slovakia@gmail.com 
Do predmetu správy uveďte " Prihláška na turnaj"Propozície HIO Club Slovakia Open 2024


Propozície

HOLE IN ONE CLUB SLOVAKIA Open 2024

 

Názov turnaja:      HOLE IN ONE CLUB SLOVAKIA Open

Dátum konania:    15. 10. 2024 (utorok)

Štart turnaja:     postupný od 9:00 hod. z jamky číslo 1. a 10.

                            V prípade počtu hráčov menej ako 40 štart len z jamky č.1

Usporiadateľ:        Hole In One club Slovakia

Riaditeľ turnaja:    Slávka Tajcnárová

Súťažný výbor:     

 

Formát hry:         

Turnaj s úpravou HCP.

 

Súťažné kategórie:

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A .GC of St. Andrews a miestnych pravidiel Sedín Golf Resort.


Súťažné kategórie: Súťaž jednotlivcov: 

1.Spoločná kategória Stableford brutto – vyhlásený najlepší výsledok
2.Spoločná kategória Stableford netto - vyhlásení prví traja hráči 3.
3.Spoločná kategória Stableford netto "Čakatelia" - vyhlásený najlepší výsledok nečlena HIO Club Slovakia


Víťazstvo:

Súťaž jednotlivcov – Stableford netto Súčet bodov získaných na jednotlivých jamkách určí výsledok hráča v tejto súťaži. Víťazom sa stáva hráč s najvyšším počtom bodov V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení na prvých troch miestach lepší výsledok na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke.


 

Prihlášky: účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 14.10.2024 10:00 hod. mailom na hio.slovakia@gmail.com.
Do predmetu správy uveďte „Prihláška na turnaj“.

 

 

Štartovné a poplatok za hru:

 

Štartovné a poplatok za hru je jednotný pre všetkých účastníkov turnaja vo výške EUR 60,00/osoba. Pre členov s uhradeným ročným poplatkom v GC Sedín je štartovné EUR 20,00/osoba. V cene je zahrnutý poplatok za hru, welcome drink, halfway, obed po hre, ceny pre víťazov, plakety, členské karty a odznaky pre všetkých členov klubu. ŠTARTOVNÉ DO TURNAJA SA UHRÁDZA V HOTOVOSTI PRI REGISTRÁCII DO TURNAJA. 

 

 

Odpaliská:           Ženy                                  Červené

                                 Muži                                   Žlté

 

 

 


 

 


Výsledky turnajov

Štefan Runák - 1. miesto netto
Ľubomír Očko - 2. miesto netto
Rudolf Brenner - 3.miesto netto
Martin Mrva - 1. miesto brutto


Lucia Wurm - 1. miesto netto
Peter Gregůrek - 2. miesto netto
Margita Pňačková - 3. miesto netto
Pavel Tripský - 1. miesto brutto
Ivana Mandáková - 1. miesto - čakateľ

Remigijus Petrusevicius - 1. miesto
Juraj Ferko - 2 miesto
Janka Vašeková - 3.  miesto
Milan Brincko - 1. miesto - čakateľ