Hole in One Club Slovakia zastrešuje občianske združenie s názvom Hole In One Club Slovakia o.z.

Korešpondenčná adresa:
HIO Club Slovakia
Nová ulica 7/329
900 43 Hamuliakovo
E-mail: hio.slovakia@gmail.com
Telefón: +421 908 491 633


HOLE IN ONE CLUB SLOVAKIA

Zakladajúcimi členmi nášho klubu sú:

Milan Hán
Jaroslav Lacuška
Slávka Tajcnárová

Chcem sa stať členom HOLE IN ONE CLUB SLOVAKIA  - žiadosť o zaslanie formulára.

Ak používate outlook, kliknite na obrázok vedľa a napíšte nám krátky e-mail. Obratom vám pošleme formulár.  Ten vyplňte a odošlite. Hotovo! Ak nemáte outlook, napíšte nám mail na hio.slovakia@gmail.com

Chcem sa stať členom
HOLE IN ONE CLUB SLOVAKIA 
Vytlačte si formulár

Ak nie ste veľkí kamaráti s elektronickými službami, môžete si prihlášku do nášho klubu vytlačiť, perom vyplniť a poslať nám v obálke na vyššie uvedenú adresu, prípadne odovzdať počas niektorého turnaja, či priateľskej hre Jarovi Lacuškovi.Chcem sa stať členom Hole in One Clubu Slovakia.pdf

Žiadosť o zaslanie ČLENSKEJ KARTY

Aby sme sa vyhli nedorozumeniam, budeme fyzické členské karty našim členom  posielať priebežne štandardnou poštou, alebo odovzdávať osobne. Ak  ste v prihláške nevyplnili Vašu adresu, napíšte nám mail na hio.slovakia@gmail.com


Takto bude vyzerať členská karta pre rok 2021.
V tomto roku je to už 100 rokov od narodenia "otca golfu" Toma Morissa a my si ho chceme týmto spôsobom pripomenúť.


Hole In One Club Slovakia o.z. vzniklo v súlade s § 10 ods. 7 zákona č.272/2015 Z.z.  a bolo mu pridelené identifikačné číslo 53419472