Hole in One Club Slovakia zastrešuje občianske združenie s názvom Hole In One Club Slovakia o.z.

Korešpondenčná adresa:
HIO Club Slovakia
Nová ulica 7/329
900 43 Hamuliakovo
E-mail: hio.slovakia@gmail.com
Telefón: +421 908 491 633


HOLE IN ONE CLUB SLOVAKIA

Zakladajúcimi členmi nášho klubu sú:

Milan Hán
Jaroslav Lacuška
Slávka Tajcnárová

Chcem sa stať členom HOLE IN ONE CLUB SLOVAKIA  - žiadosť o zaslanie formulára.

Ak používate outlook, kliknite na obrázok vedľa a napíšte nám krátky e-mail. Obratom vám pošleme formulár.  Ten vyplňte a odošlite. Hotovo! Ak nemáte outlook, napíšte nám mail na hio.slovakia@gmail.com

Chcem sa stať členom
HOLE IN ONE CLUB SLOVAKIA 
vytlačte si formulára - pre majiteľov gmail účtov 

Ak nie ste veľkí kamaráti s elektronickými službami, môžete si prihlášku do nášho klubu vytlačiť, perom vyplniť a poslať nám v obálke na vyššie uvedenú adresu, prípadne odovzdať počas niektorého turnaja, či priateľskej hre Jarovi Lacuškovi.

Tu si vytlačte prihlášku ak nevlastníte účet gmail.Chcem sa stať členom Hole in One Clubu Slovakia.pdf

Žiadosť o zaslanie ČLENSKEJ KARTY

Aby sme sa vyhli nedorozumeniam, budeme fyzické členské karty našim členom  posielať priebežne štandardnou poštou, alebo odovzdávať osobne. Ak  ste v prihláške nevyplnili Vašu adresu, napíšte nám mail na hio.slovakia@gmail.com


Takto bude vyzerať členská karta pre rok 2021.
V tomto roku je to už 100 rokov od narodenia "otca golfu" Toma Morissa a my si ho chceme týmto spôsobom pripomenúť.


Hole In One Club Slovakia o.z. vzniklo v súlade s § 10 ods. 7 zákona č.272/2015 Z.z.  a bolo mu pridelené identifikačné číslo 53419472